dijous, 4 de novembre de 2021

📣Canvis a l'AFA. Reunions obertes

Benvolgudes famílies:

a la darrera reunió de l'AFA hem decidit fer uns petits canvis de funcionament per a facilitar que sapigueu en tot moment el que estem fent i que us sentiu convidats a participar-hi en la mida que vulgueu.

Hi haurà dos tipus de reunions:

*Assemblees generals*:
   -S'hi prendran les decisions més importants (per exemple, gestió de pressupostos)
   -Cal que participi el màxim nombre de persones possible.
   -Mínim 2 per curs

*Reunions executives*:
   -S'hi debatran els temes que cal portar a l'assemblea
   -S'hi prendran les decisions més rutinàries (per exemple, qui pot venir a torrar castanyes)
   -Estaran obertes igualment a qualsevol persona que vulgui participar.
   -S'efectuaran tantes com sigui nconvenient.

S'informarà de la data i lloc de les reunions, així com de l'ordre del dia, amb antelació suficient. També s'enviarà un resum després de la reunió.

Per una altra part, estem fent un esforç per millorar la comunicació i assegurar que us arriba tota la informació necessària a través dels vostres delegats de curs, independentment dels mails que envia l'escola. Recordeu que, per la vostra banda, sempre podeu adreçar-vos a l'AFA via e-mail (afa@afalesaigues.cat) o a través del vostre delegat de curs.

Primera reunió oberta aquest divendres❗